ZÍSKEJTE PŘÍSPĚVEK „AKTIVNÍ MĚSTO“

Radnice MČ Prahy 5 a 6 navýšily alokaci finanční částky v programu Aktivní město a lze opět zapojit své děti mladší 18 let a získat od radnice MČ Praha 5 příspěvek ve výši 1000,- Kč a od radnice MČ Praha 6 příspěvek ve výši 600,- Kč na sportovní aktivity.