SEZNAMTE SE, PROSÍM, S PROVOZNÍMI ŘÁDY BAZÉNU A PLAVECKÉ ŠKOLY RADLICE

BAZÉN RADLICE

Účastí na jakémkoli kurzu Plavecké školy Radlice se účastník zavazuje dodržovat provozní řád bazénu Radlice a potvrzuje, že se s ním seznámil.

ODPOLEDNÍ KURZY

Účastí na odpoledním kurzu Plavecké školy Radlice se účastník zavazuje dodržovat provozní řád Plavecké školy Radlice a potvrzuje, že se s ním seznámil.

MŠ A ZŠ

Účastí na kurzu pro MŠ a ZŠ Plavecké školy Radlice se účastník zavazuje dodržovat provozní řád Plavecké školy Radlice a potvrzuje, že se s ním seznámil.


IMPRESUM

  • PLAVECKÁ ŠKOLA RADLICE poskytuje https://psradlice.cz/ webovou stránku jako službu veřejnosti a majitelům webových stránek.
  • PLAVECKÁ ŠKOLA RADLICE neodpovídá za jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití odkazu nebo spoléhání se na jakékoli informace obsažené na těchto stránkách. I když jsou informace obsažené na těchto stránkách pravidelně aktualizovány, neposkytuje se žádná záruka, že informace uvedené na těchto webových stránkách jsou správné, úplné a aktuální.
  • Webové stránky PLAVECKÁ ŠKOLA RADLICE sice mohou obsahovat odkazy umožňující přímý přístup k dalším internetovým zdrojům, včetně webových stránek, ale PLAVECKÁ ŠKOLA RADLICE neodpovídá za správnost nebo obsah informací obsažených na těchto stránkách.
  • Odkazy ze stránek PLAVECKÁ ŠKOLA RADLICE na stránky třetích stran nepředstavují souhlas PLAVECKÉ ŠKOLY RADLICE s třetími stranami nebo podporu jejich produktů a služeb. Vzhled inzerce a informací o produktech či službách na webových stránkách třetích stran nepředstavuje souhlas ani podporu PLAVECKÉ ŠKOLY RADLICE a PLAVECKÁ ŠKOLA RADLICE nezkoumala tvrzení třetích stran a nenese za ně odpovědnost.

Texty, nákresy, grafika, obrázky a fotografie jsou výlučným vlastnictvím PLAVECKÉ ŠKOLY RADLICE a jejich neoprávněné kopírování je trestné zákonem.


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Kdo jsme

Internetovou stránku (web) https://psradlice.cz provozuje společnost (dále také provozovatel):

Lochman a spol. s r.o.
Jaroslav Lochman (jednatel)
Choteč 50, 252 26
Česká republika

IČO: 0047 2948
DIĆ: CZ00472948

Jaké shromažďujeme osobní údaje

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

POZNÁMKA: TENTO WEB PROZATÍM NEUMOŽŇUJE VKLÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ A ČLÁNKŮ TŘETÍM STRANÁM.

Formuláře:

Uživatel těchto internetových stránek potvrzuje zaškrtnutím souhlasu v kterémkoliv formuláři uvedeném na těchto stránkách, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa, fotografií včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely:

a) plnění povinností vyplývajících z přihlášky do kurzu, či smlouvy uzavírané s uživatelem,
b) zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,
d) plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,
e) plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo
f) k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.

Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel při zpracování osobních údajů využívá automatizovaného rozhodování, zejména profilování uživatelů do skupin nejen ke zpřístupňování informací na míru uživatele. Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat
a) přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,
b) výmaz a/nebo přenositelnost,
c) právu vznést námitku proti zpracování,

to vše na e-mail provozovatele kurzy@psradlice.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných a/nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti. Provozovatelem je společnost Lochman a spol. s r.o., Jaroslav Lochman (jednatel), Choteč 50, 252 26, Česká republika, IČO: 00472948, DIČ: 00472948.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel zaškrtnutím souhlasu v kterémkoliv formuláři na těchto internetových stránkách souhlasí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních informací jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefon, a to především za účelem zpracování přihlášky a zařazení osoby do příslušného kurzu, dále pro účely kontaktování a sdílení informací o aktivitách provozovatele zahrnující i sdílení sdílení novinek o provozovateli, zejména zasíláním sdělení e-mailem, telefonicky a/nebo poštou, kdy zájemce může obdržet různé informace o provozovateli a s ním spolupracujících osob v závislosti na preferencích a projeveném zájmu uživatele o různá témata a akce. Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu kurzy@psradlice.cz.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

POZNÁMKA: TENTO WEB ZATÍM NEUMOŽŇUJE VKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ TŘETÍM STRANÁM.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

POZNÁMKA: TENTO WEB PROZATÍM NEUMOŽŇUJE VKLÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ A ČLÁNKŮ TŘETÍM STRANÁM.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Tento web používá ke své analýze Google Analytics.

S kým sdílíme vaše data

POZNÁMKA: V TUTO CHVÍLI NESDÍLÍME VAŠE DATA S TŘETÍMI STRANAMI.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

POZNÁMKA: TENTO WEB PROZATÍM NEUMOŽŇUJE VKLÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ ANI REGISTRACI.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

POZNÁMKA: TENTO WEB PROZATÍM NEUMOŽŇUJE VKLÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ ANI VYTVOŘENÍ OSOBNÍHO ÚČTU.

Kam posíláme vaše data

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

POZNÁMKA: TENTO WEB PROZATÍM NEUMOŽŇUJE VKLÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ.

Kontaktní údaje

V případě jakékoliv nejasnosti či dotazu, který se týká našich zásad ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat:

  1. na e-mailu: kurzy@psradlice.cz
  2. telefonicky na telefonu: +420 605 814 264

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

POZNÁMKA: NEZÍSKÁVÁME ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH STRAN.

Informační povinnost regulovaného průmyslu

POZNÁMKA: NEJSME ČLENY REGULOVANÉHO PRŮMYSLU.