NEPLAVCI • ZAČÁTEČNÍCI • POKROČILÍ
KONDIČNÍ • RODIČE S DĚTMI
INDIVIDUÁLNÍ • SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ

Vyberte si ze široké škály kurzů Plavecké školy Radlice určených pro skupiny děti i jednotlivce od výuky základů plavání a překonání strachu z vody, přes zvládnutí základních dovedností (skok do vody, splývání, vydechování do vody, plynulá obrátka), výuku různých plaveckých stylů (prsa, karul, motýlek, znak) až po sportovní plavání (Plavecká škola radlice úzce spolupracuje s plaveckým oddílem SK Motorlet).

Přihlášky na nové pololetí od 12. 9. 2022 do 25. 1. 2023. Neplave se ve dnech státních svátků a školních prázdnin Prahy 1-5. Cena kurzu je za 19 lekcí. V pondělním termínu je 18 lekcí a zbylou lekci si můžete nahradit jiný den.


VYPLŇTE ÚDAJE V PŘIHLÁŠCE:

Vyplňte, prosím, údaje o dítěti, vyberte kurz plavání únor-červen 2022 a potvrďte souhlas se zpracováním.