NEPLAVCI • ZAČÁTEČNÍCI • POKROČILÍ
KONDIČNÍ • RODIČE S DĚTMI
INDIVIDUÁLNÍ • SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ

Vyberte si ze široké škály kurzů Plavecké školy Radlice určených pro skupiny děti i jednotlivce od výuky základů plavání a překonání strachu z vody, přes zvládnutí základních dovedností (skok do vody, splývání, vydechování do vody, plynulá obrátka), výuku různých plaveckých stylů (prsa, karul, motýlek, znak) až po sportovní plavání (Plavecká škola radlice úzce spolupracuje s plaveckým oddílem SK Motorlet).

Přihlášky na nové pololetí od 6. 2. 2023 do 19. 6. 2023. Neplave se 13. 3.-15. 3. (Jarní prázdniny Praha 5), 10.4. (Velikonoční pondělí), 1.5. a 8.5. (státní svátek).


VYPLŇTE ÚDAJE V PŘIHLÁŠCE:

Vyplňte, prosím, údaje o dítěti, vyberte kurz plavání únor 2023 – červen 2023 a potvrďte souhlas se zpracováním.