NEPLAVCI • ZAČÁTEČNÍCI • POKROČILÍ
KONDIČNÍ • RODIČE S DĚTMI
INDIVIDUÁLNÍ • SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ

Vyberte si ze široké škály kurzů Plavecké školy Radlice určených pro skupiny děti i jednotlivce od výuky základů plavání a překonání strachu z vody, přes zvládnutí základních dovedností (skok do vody, splývání, vydechování do vody, plynulá obrátka), výuku různých plaveckých stylů (prsa, karul, motýlek, znak) až po sportovní plavání (Plavecká škola radlice úzce spolupracuje s plaveckým oddílem SK Motorlet).

Přihlášky na nové pololetí od 11. 9. 2023 do 24. 1. 2024. Neplave se 25. 12. 2023 – 3. 1. 2024.


VYPLŇTE ÚDAJE V PŘIHLÁŠCE:

Vyplňte, prosím, údaje o dítěti, vyberte kurz plavání září 2023 – leden 2024 a potvrďte souhlas se zpracováním.