NEPLAVCI • ZAČÁTEČNÍCI • POKROČILÍ
KONDIČNÍ • RODIČE S DĚTMI
INDIVIDUÁLNÍ • SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ

Vyberte si ze široké škály kurzů Plavecké školy Radlice určených pro skupiny děti i jednotlivce od výuky základů plavání a překonání strachu z vody, přes zvládnutí základních dovedností (skok do vody, splývání, vydechování do vody, plynulá oprátka), výuku různých plaveckých stylů (prsa, karul, motýlek, znak) až po sportovní plavání (Plavecká škola radlice úzce spolupracuje s plaveckým oddílem SK Motorlet).

Přihlášky na nové pololetí od 7. 9. 2020 do 27. 1. 2021. Druhé pololetí od 1. 2. 2021 do 20. 6. 2021. Neplave se ve dnech státních svátků, školních prázdnin a jarních prázdnin Prahy 5 (tj. od 22.2. 2021 do 28.2. 2021). Na kurzy Plavecké školy Radlice je možné čerpat příspěvek Prahy 5 a Prahy 6 z programu aktivní město.


VYPLŇTE ÚDAJE V PŘIHLÁŠCE:

Přihláška na kurzy 2021-2022 je v přípravě. Děkujeme za trpělivost.